Hlavní obsah

shoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stejnost) sameness(obdobnost) correspondenceform. concordance(s předpisy ap.) conformity(vyhovění předpisům ap.) compliance
  2. (názorová ap.) agreementform. concurrence(všeobecná) consensusvšeobecná shodageneral agreementdojít ke shodě, dosáhnout shodyreach an agreement
  3. (mluvnická) čeho s čím agreement of sth and sth(syntaktická) concord
  4. (v tenise) deuce
  5. (harmonie) s čím harmony(soulad) accord(ance), keeping with sth
  6. (náhod ap.) coincidence, chance, happenstance(souběh) concurrence(pouhá) shoda jmencoincidence of names, (při popření příbuzenství) no relationshodou okolnostíby coincidence, coincidentally

Vyskytuje se v

okolnost: shoda okolnostícoincidence, kritická conjuncture