Hlavní obsah

smalls [smɔːlz]

Vyskytuje se v

small: small of the backkříž dolní část zad

businessman: small businessmandrobný podnikatel

catshark: small-spotted catsharkmáčka skvrnitá

entrepreneur: small entrepreneurdrobný podnikatel

farmer: small farmerdrobný zemědělec, malozemědělec

grow: grow smallerzmenšovat se

house: (small) family houserodinný domek

infinitesimally: infinitesimally small amountnesmírně malé/nepatrné množství

intestine: small/large intestinetenké/tlusté střevo

mile: miles too small(až) příliš malý

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

rifle: small-bore riflemalorážka

shot: small shotbrok(y)

sized: small-sizedmalý, malých rozměrů, malé velikosti

small hours: in the small hoursv časných ranních/pozdních nočních hodinách, k ránu, velmi časně ráno

small-scale: small-scale productionmalovýroba, maloobjemová výroba

small talk: make small talknezávazně konverzovat

small-time: small-time thief(drobný) zlodějíček

type: be in small typebýt vytištěný malým písmem

get: as small as you can get itco nejmenší

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

blbec: make a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look smalludělat z koho blbce

brok: (small) shotbroky

konverzace: small talknezávazná konverzace společenská

písmeno: small letter, lower-case lettermalé písmeno

podnikání: small businessekon. drobné podnikání

ruční: small arms, jednoruční handgunsruční zbraně

střadatel: small saversdrobní střadatelé

střevo: small/large intestineanat. tenké/tlusté střevo

tenký: small intestineanat. tenké střevo

vydání: small expenses/expenditures, petty expensesdrobná vydání

zbraň: gun, hl. ruční firearm, small-armpalná zbraň

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

pytlík: (small) paper bagpapírový pytlík

výdaj: small/petty expenses, small expendituresdrobné výdaje

vzrůst: be of small stature/short in staturebýt malého vzrůstu

puntík: (down) to the smallest detaildo (posledního) puntíku

svět: It's a small world.Svět je malý.

fortune: (small) fortune(celé) jmění, spousta peněz, majlant