Hlavní obsah

registered [ˈredʒɪstəd]

Vyskytuje se v

register: (cash) registerpokladna v obchodě ap.

elector: register of electorsseznam voličů

letter: registered letterAmE doporučený dopis, BrE cenné psaní

parish: parish registerobecní/farní matrika

register: ekon. business registerobchodní rejstřík

register: land registerkatastr nemovitostí, pozemková kniha

register: central registerústřední registr

trade: ekon. trade registerobchodní rejstřík

trade: trade registerživnostenský rejstřík

trademark: register a trademarkzaregistrovat ochrannou známku

trademark: cancel a registered trademarkzrušit registrovanou ochrannou známku

register: I registered for English courses.Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.

dopis: doporučený dopisBrE recorded delivery letter, AmE registered letter

DPH: být plátcem DPHbe VAT registered

kniha: třídní knihaclass register

plátce: plátce DPHVAT registered company

podnikový: podnikový rejstříkcompany register

přihlásit: přihlásit patentregister a patent

psaní: cenné psaníregistered letter/post

registrační: registrační pokladnacash register

registrovaný: registrované partnerstvícivil/registered partnership

rejstřík: ekon. obchodní rejstříkbusiness/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companies

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

sídlo: firma se sídlem v ...company with its registered office at..., sídlící v company based in ...

zaregistrovat: zaregistrovat sedo registru register, při příchodu ap. check in

zásilka: doporučená zásilkaBrE recorded delivery mail, hl. AmE registered mail

značka: zapsaná značkaregistered mark

zaregistrovat: zaregistrovat si patentregister a patent