Hlavní obsah

surprising [səˈpraɪzɪŋ]

Vyskytuje se v

surprise: surprise, surprisekupodivu, jaké překvapení, světe div se

surprise: take sb by surprisezaskočit, překvapit koho

store: have a surprise in store for sbmít pro koho překvapení

surprise: surprise attack/actionpřekvapivý útok/tah

surprise: surprise visitnečekaná návštěva, hovor. přepadovka

surprise: surprise osfpřekvapit sám sebe

surprise: be taken by surprisebýt překvapený

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

surprise: To my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

překvapení: k mému překvapeníto my surprise

překvapený: příjemně překvapenýpleasantly surprised

překvapit: nepříjemně překvapit kohosurprise sb unpleasantly

překvapivý: překvapivý tah/útoksurprise action/attack

být: Byla překvapena ...She was surprised ...

k, ke, ku: k mému překvapeníto my surprise

milý: To je ale milé překvapení!What a nice surprise!

nijak: Nijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.

podiv: Je s podivem, že ...It is surprising that ...

překvapeně: Vypadal překvapeně.He looked surprised.

překvapení: To je ale překvapení!What a surprise!

překvapit: Překvapíme ho!Let's surprise him!

spodivem: Je spodivem ...It's surprising ...

udivovat: To mě vůbec neudivuje.It doesn't surprise me at all.

valit: Užasle (na ni) valil oči.He goggled (at her) in surprise.