Hlavní obsah

sudden [ˈsʌdən]

Vyskytuje se v

infant: med. sudden infant death syndromesyndrom náhlého úmrtí kojenců

nic: all of a sudden, suddenly, out of thin airz ničeho nic

z, ze: all of a sudden, suddenly, out of the bluez ničeho nic

sudden: all of a suddennajednou, nečekaně, z ničeho nic