Hlavní obsah

suddenly [ˈsʌdənlɪ]

Vyskytuje se v

infant: med. sudden infant death syndromesyndrom náhlého úmrtí kojenců

nic: all of a sudden, suddenly, out of thin airz ničeho nic

dostat: I suddenly felt like doing it.Dostal jsem chuť udělat to.

náhle: The car stopped suddenly.Auto náhle zastavilo.

najednou: Suddenly it started to rain.Najednou začalo pršet.

z, ze: all of a sudden, suddenly, out of the bluez ničeho nic

sudden: all of a suddennajednou, nečekaně, z ničeho nic