Hlavní obsah

quickly [ˈkwɪklɪ]

Vyskytuje se v

buck: make a quick/fast bucksnadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivě

mark: quick off the markpohotový rychle reagující ap.

quick: the quickživé (maso) pod nehty ap.

quickfire: quick-firerychlopalný zbraň

uptake: be quick on the uptakebýt chápavý

dig: be quick to have a dig at sbrád si rýpnout do koho

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

quick: quick on the uptakevelmi chápavý

quick: hovor. quick learneručenlivý žák

quick: be quick to do sthpohotově, (i)hned, bez váhání udělat co

quick: quick tempervznětlivost, prchlivost, popudlivost

quick: quick-firingrychlopalný

quick: quick-dryingrychleschnoucí

quick: quick-closing devicerychlouzávěr

quick: tech. quick hitchrychlozávěs k připojení návěsu ap.

recovery: make a quick recoveryrychle se zotavit

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

quick: I just took a quick shower.Jen jsem se v rychlosti osprchoval.

quick: hovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

pohotově: pohotově udělat cobe quick to do sth

pohotový: pohotové reakcequick reactions

rychle: snadno a rychlequickly and easily

rychlý: rychlým krokemat a quick/rapid pace

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

urazit se: Hned se urazí.She is quick to take offence.

krátký: udělat s kým/čím krátký procesmake short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth