Hlavní obsah

startling [ˈstɑːtlɪŋ]

Vyskytuje se v

polekat: You scared/startled me.Polekal jsi mě.