Hlavní obsah

surprise [səˈpraɪz]

Podstatné jméno

  • překvapení událostTo my great surprise ..., Much to my surprise ...K mému velkému úžasu ...

Přídavné jméno

  • překvapivý, nečekaný nečekaně provedenýsurprise attack/actionpřekvapivý útok/tahsurprise visitnečekaná návštěva, hovor. přepadovka

Sloveso

  • sb překvapit, udivit, zaskočit koho způsobit překvapeníI wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...surprise osfpřekvapit sám sebe

Vyskytuje se v

store: have a surprise in store for sbmít pro koho překvapení

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

more: She screamed more in surprise than terror.Křičela spíš překvapením než hrůzou.

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

surprise: surprise, surprisekupodivu, jaké překvapení, světe div se