Hlavní obsah

překvapený

Vyskytuje se v

překvapení: to my surprisek mému překvapení

překvapit: surprise sb unpleasantlynepříjemně překvapit koho

být: She was surprised ...Byla překvapena ...

k, ke, ku: to my surprisek mému překvapení

milý: What a nice surprise!To je ale milé překvapení!

store: have a surprise in store for sbmít pro koho překvapení

surprise: be taken by surprisebýt překvapený

in: You are in for a surprise.Čeká tě překvapení.

to: to his surprise ...k jeho překvapení ...

překvapený: pleasantly surprisedpříjemně překvapený