Hlavní obsah

mess [mes]

Vyskytuje se v

mess around: be messing aboutwith sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopady

mess up: mess sb upvyvést z míry, rozhodit, vykolejit koho

hall: mess hallspolečná (vojenská) jídelna

mess: mess overtýrat, hrubě zacházet

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.

binec: sth is a mess, sth is (in) a shambleskde je binec

denaturovaný: denatured alcohol, BrE methylated spirits, BrE, hovor. methsdenaturovaný líh

obrátit: vrchem dolů turn sth upside down, přen. udělat nepořádek mess up sthobrátit co vzhůru nohama

udělat: make a mess of sth, muddle sthudělat nepořádek/binec v čem

dobrý: He is good at maths.Je dobrý v matematice.

nepořádek: The place was a real mess.Všude byl strašný nepořádek.

pěkný: fine messpěkný zmatek

pořádný: pretty messpořádný zmatek

příšerný: terrible messpříšerný nepořádek

brynda: be in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookeredbýt v bryndě