Hlavní obsah

mess [mes]

Vyskytuje se v

mess around: be messing aboutwith sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopady

mess around: be messing aboutblbnout, šaškovat

mess up: mess sb uprozhodit, vykolejit vyvést z míry koho, poplést koho

hall: mess hallspolečná (vojenská) jídelna

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.

binec: kde je binecsth is a mess, sth is (in) a shambles

denaturovaný: denaturovaný líhdenatured alcohol, BrE methylated spirits, BrE, hovor. meths

obrátit: obrátit co vzhůru nohamavrchem dolů turn sth upside down, přen. udělat nepořádek mess up sth

udělat: udělat nepořádek/binec v čemmake a mess of sth, muddle sth

dobrý: Je dobrý v matematice.He is good at maths.

nepořádek: Všude byl strašný nepořádek.The place was a real mess.

pěkný: pěkný zmatekfine mess

pořádný: pořádný zmatekpretty mess

příšerný: příšerný nepořádekterrible mess

brynda: být v brynděbe in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookered