Hlavní obsah

mess [mes]

Vyskytuje se v

mess around: be messing aboutwith sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopady

mess around: be messing aboutblbnout, šaškovat

mess up: mess sb uprozhodit, vykolejit vyvést z míry koho, poplést koho

hall: mess hallspolečná (vojenská) jídelna

mess with: mess with sb's head/mindzamotat/blbnout hlavu komu, (u)dělat komu v hlavě guláš

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.