Hlavní obsah

mess [mes]

Vyskytuje se v

mess around: be messing aboutwith sth vrtat se, hrabat se, šťourat se v čem s negativními dopady

mess up: mess sb upvyvést z míry, rozhodit, vykolejit koho

hall: mess hallspolečná (vojenská) jídelna

mess: mess overtýrat, hrubě zacházet

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

make: He made a mess of his interview.Úplně ten svůj pohovor zbabral.

place: The place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.