Hlavní obsah

hodný

Přídavné jméno

  1. (laskavý) good(milý) kind, nicebýt hodný na koho, ke komube good/kind/nice to sbByl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...
  2. (poslušný) good, obedient(dobře se chovající) well-behaved
  3. (zasluhující si) čeho worthy of sth, deserving of sth(stojící za) worth (doing) sth

Vyskytuje se v

tak: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...

good: Be a good girl.Buď hodná (holka)., Nezlob.

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...