Hlavní obsah

hrozit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyhrožovat) komu čím threaten sb with sth, issue threats(něčím vydírat) hold sth over sb
  2. (posunky) make a threatening gesturehrozit pěstí komushake one's fist at sb
  3. (nepříjemně se blížit) komu co be in danger of sth(být hrozbou) be a threat to sb(blížící se potíž ap.) loom (large)(bezprostředně) impend, be imminentHrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí jí nebezpečí.She is in danger.Hrozí mu až šest let vězení.He is facing up to six years in prison.

Vyskytuje se v

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...

collision course: be on a collision course with sthhrozit srážkou s čím, přen. hrozit střetem neshody ap.

fist: shake one's fist at sbhrozit komu pěstí

grape: bunch of grapeshrozen vína

imminent: be imminenthrozit, blížit se nebezpečí ap.

threat: issue threats to sb's lifehrozit komu smrtí

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.