Hlavní obsah

nebezpečí

Podstatné jméno, rod střední

  • (stav) čeho danger of sth(ohrožení) jeopardy(riziko) peril, harm's way, risk, hazard(hrozba) threatHrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...být v nebezpečíbe in dangermimo nebezpečíout of danger, out of harm's wayna vlastní nebezpečíat one's own risk/peril

Vyskytuje se v

život: be in peril of one's lifebýt v nebezpečí života

hrozit: There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí (nebezpečí), že ...

vystavit: put sb in danger, endanger sb, put sb in harm's wayvystavit koho nebezpečí

vlastní: at one's own risk, at one's perilna vlastní nebezpečí

cautionary: cautionary notevarování, upozornění (na nebezpečí) písemné

danger: put sb in dangervystavit koho nebezpečí, ohrozit koho

hazard: at hazardv ohrožení, v nebezpečí

jeopardy: put/place sth/sb in jeopardyvystavit nebezpečí, ohrozit co/koho

threat: external threatvnější hrozba, vnější nebezpečí

watch: Watch your step!Pozor schod!, Nebezpečí uklouznutí., Pozor, kam šlapeš.

nebezpečí: be in dangerbýt v nebezpečí