Hlavní obsah

delayed [dɪˈleɪd]

Přídavné jméno

  • zpožděný, zdržený, opožděnýsport. delayed penaltyponechaná výhoda při signalizovaném vyloučení, v hokeji

Vyskytuje se v

delayed action: delayed-action (release)samospoušť fotoaparátu ap., zpožďovač

delay: without delaybez prodlení

make up for: make up for the delaydohnat zpoždění

resultant: resultant delaysnásledná zpoždění

undue: without undue delaybez zbytečných odkladů

delay: He delayed his departure.Odložil svůj odjezd.

delay: Don't delay me.Nezdržuj(te) mě.

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

nabírat: nabírat zpožděníprojekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayed

odklad: bez jakýchkoli odkladůwithout (any) delay, neprodleně in short order

prodlení: bez prodleníwithout delay, promptly, immediately

prodlení: v případě prodleníin case of delay

prodlení: penále z prodlenípenalty for delay

zpoždění: mít zpožděníbe late, vlak ap. též be delayed, proces ap. be running late

odklad: To nesnese odkladu.It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.

opožděný: opožděný vlakdelayed train

otálení: udělat co bez otálenído sth without hesitation/delay

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

zdržení: Omlouvám se za to zdržení.I'm sorry for the delay.