Hlavní obsah

leg [leg]

Podstatné jméno

  1. noha lidská či zvířecílower legnoha od kolena dolůleg restopěrka na nohyget on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se
  2. (trouser) leg nohavice
  3. kýta, stehno masa
  4. úsek, etapa cesty ap.
  5. BrEkolo, část soutěže ap.
  6. sport. levá část hřiště kolem mety v kriketu

Vyskytuje se v

kick: kick (out) one's legskopat nohama bránit se ap.

leg: (trouser) legnohavice

akimbo: with legs akimbos nohama od sebe, s roztaženýma nohama

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

cross-legged: sit cross-leggedsedět v tureckém sedu/na Turka

frog: frog legsžabí stehýnka

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzepnout se

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

spindly: spindly legsnohy jako tyčky

splay: sit splay-leggedsedět s koleny/nohama od sebe

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

upper: upper leghorní část nohy

ache: My leg aches.Bolí mě noha.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

křivý: crooked legs, do O bow legskřivé nohy

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

legrace: make fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's legdělat si legraci z koho/čeho

noha: cross one's legsdát si nohu přes nohu

pásmový: jet lagmed. pásmová nemoc přeletová

přehodit: cross one's legspřehodit nohu přes nohu

sed: cross-legged positionturecký sed

sedět: sit cross-leggedsedět na Turka

střelit: shoot sb in the legstřelit koho do nohy

Turek: sit cross-leggedsedět na Turka

zadní: hind legzadní noha

žabí: frog legsžabí stehýnka

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

holit: shave one's legsholit si nohy

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

houpat: dangle one's legshoupat nohama

kývat: swing one's legskývat nohama

mravenčit: I have pins and needles in my leg.Mravenčí mi noha.

nadvakrát: have a double-fracture of the legmít nadvakrát zlomenou nohu

opařit: He scalded his leg.Opařil si nohu.

otéct: My leg got swollen.Otekla mi noha.

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

postřelit: He was shot in the leg.Postřelili ho do nohy.

rozříznout: I slashed my leg.Rozřízl jsem si nohu.

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

samý: His legs were all scars.Nohy měl samou jizvu.

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

zlomený: My leg's broken., I have a broken leg.Mám zlomenou nohu.

kostra: Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!Pohni/Hejbni kostrou!

tahat: pull sb's leg, hovor. jerk sb aroundtahat koho za nos

vaz: Break a leg!, hodně štěstí Good luck!, BrE jen tak dál More power to your elbow!Zlom vaz!

věšet: hovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyesvěšet komu bulíky na nos

zlomit: Good luck!, herci před vystoupením ap. Break a leg!, jen tak dál More power to your elbow!Zlom vaz!

zmoklý: zdrchaný ap. crestfallen, with one's tail between one's legs, down at the mouth, mokrý wet as a drowned ratjako zmoklá slepice

arm: cost an arm and a legstát balík, být pořádně drahý, přijít pěkně draho