Hlavní obsah

sign [saɪn]

Vyskytuje se v

hash: hash (sign)křížek, (znak) mřížka před číslem ap.

sign: no sign of sb/sthani stopa po kom/čem, ani známka čeho

sign away: sign sth awaypostoupit jinému, převést co, podpisem se vzdát čeho podpisem oficiálního dokumentu

sign over: sign sth overto sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.

thumbs-up: thumbs-up (sign)zdvižený palec znamení, že je to v pořádku ap.

blank: signed in blankpodepsaný bianko

cross: make the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchu

make: make a signdát znamení

signing: (autograph) signingautogramiáda

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce

dopravní: road/traffic signdopravní značka

kladný: the plus signkladné znaménko

ležatý: infinity (sign)ležatá osmička znak nekonečna

paroháč: make a cuckold signudělat paroháče rukou

plusový: plus signplusové znaménko

podepsaný: e-signedelektronicky podepsaný

podpis: one's own/personal signature, práv. sign manualvlastnoruční podpis

podpisový: right/authority to signpodpisové právo

posunkový: sign language, její užívání signingposunková řeč

reverz: discharge osf/hl. AmE sign out against medical advicepodepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnice

sčítání: addition signznaménko sčítání

špatný: bad signšpatné znamení

štít: sign(board), shop signvývěsní štít

ukazatel: silniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-postsměrový ukazatel

vnější: external signmed. vnější příznak

vývěsní: shop signvývěsní štít obchodu ap.

zákaz: No entry (sign), v obou směrech No vehicular traffic, nařízení traffic ban, ban on trafficdopr. Zákaz vjezdu

zlý: bad sign, forebodingzlé znamení

značka: traffic/road signdopr. dopravní značka

znakový: sign languageznakový jazyk, nesprávně znaková řeč

znamení: warning signvýstražné znamení

znaménko: plus/positive signznaménko plus, kladné znaménko

zvěrokruh: sign of the zodiac, zodiac signznamení zvěrokruhu

život: show no signs of lifenejevit známky života

dobrý: it's a good sign, it augurs well for sb/sthje dobré znamení pro koho/co

donutit: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.

náznak: not a sign of sthani náznak čeho

nedobrý: bad signnedobré znamení

petice: sign the petitionpodepsat petici

příznak: external signsvnější příznaky

viditelně: visibly displayed signviditelně umístěná vývěska

známka: signs of old ageznámky stáří