Hlavní obsah

sign [saɪn]

Vyskytuje se v

hash: hash (sign)křížek, (znak) mřížka před číslem ap.

sign away: sign sth awaypostoupit jinému, převést co, podpisem se vzdát čeho podpisem oficiálního dokumentu

sign over: sign sth overto sb přepsat, převést co na koho, postoupit co komu majetek, práva ap.

thumbs-up: thumbs-up (sign)zdvižený palec znamení, že je to v pořádku ap.

blank: signed in blankpodepsaný bianko

cross: make the sign of the crossudělat znamení kříže rukou ve vzduchu

make: make a signdát znamení

signing: (autograph) signingautogramiáda

sign up: sign up for an exampřihlásit se ke zkoušce

Taurus: born under the sign of Taurusnarozený ve znamení Býka

tell-tale: tell-tale signspříznaky, poznávací znamení

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce

make: I was made to sign it.Byl jsem donucen to podepsat.

dopravní: dopravní značkaroad/traffic sign

kladný: kladné znaménkothe plus sign

ležatý: ležatá osmička znak nekonečnainfinity (sign)

paroháč: udělat paroháče rukoumake a cuckold sign

petice: podepsat peticisign the petition

plusový: plusové znaménkoplus sign

podepsaný: elektronicky podepsanýe-signed

podpis: vlastnoruční podpisone's own/personal signature, práv. sign manual

podpis: předložit co k podpisupresent sth for signing

podpisový: podpisové právoright/authority to sign

posunkový: posunková řečgesture language, nesprávně znakový jazyk sign language, znakování signing

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

rozdávat: rozdávat autogramysign autographs

sčítání: znaménko sčítáníaddition sign

špatný: špatné znameníbad sign

štít: vývěsní štítsign(board), shop sign

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vnější: med. vnější příznakexternal sign

vývěsní: vývěsní štít obchodu ap.shop sign

zákaz: dopr. Zákaz vjezduNo entry (sign), v obou směrech No vehicular traffic, nařízení traffic ban

zlý: zlé znameníbad sign, foreboding

značka: dopr. dopravní značkatraffic/road sign

znakový: znakový jazyk, nesprávně znaková řečsign language

znamení: výstražné znameníwarning sign

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

znamení: znamení dobysign of the times

znaménko: znaménko plus, kladné znaménkoplus/positive sign

znaménko: znaménko násobenímultiplication sign

zvěrokruh: znamení zvěrokruhusign of the zodiac, zodiac sign

život: nejevit známky životashow no signs of life

dobrý: je dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sth

donutit: Byl jsem donucen to podepsat.I was made to sign it.

náznak: ani náznak čehonot a sign of sth

nedobrý: nedobré znameníbad sign

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

příznak: vnější příznakyexternal signs

viditelně: viditelně umístěná vývěskavisibly displayed sign

znamení: dát komu znamenígive sb a sign

známka: známky stářísigns of old age