Hlavní obsah

udělení

Vyskytuje se v

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

vyznamenání: udělit komu vyznamenánídecorate sb

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson