Hlavní obsah

truly [ˈtruːlɪ]

Vyskytuje se v

colour: show one's true coloursvybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti koho

true: be true of sb/sthplatit pro koho/co tvrzení ap.

true: (the) truepravda, realita, skutečnost

true: come truesplnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.

true-blue: true bluezarytý konzervativec

word: be true to one's worddodržet slovo

bug: zool. true bugspolokřídlí řád, ploštice podřád

come: come trueuskutečnit se sen ap.

seal: earless/hair/true sealtuleň

self: my true selfmé pravé já

true: true-false testtest s možnostmi správně špatně

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

true: true leveldokonalá rovina horizontální

true: true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému

true: tech. out of (the) truemimo osu, vychýlený, nesoustředný, nesouměrný, nevycentrovaný kolo ap.

type: true to typecharakteristický, typický

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

that: That's true.To je pravda.

true: It's true.Je to pravda.

pravý: čí pravé jásb's true self

moct: To by mohla být pravda.It might be true.

podle: podle skutečného příběhu film ap.based on true story

pochybovat: Pochybuji, že je to pravda.I doubt it's true.

pravda: Je to pravda.It's true.

s, se: S pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love

sen: splnit si svůj senmake one's dream come true

tvář: pravá tvář čehothe true face of sth

uskutečnit: Uskutečni své sny!Make your dreams come true!

uskutečnit se: Jeho sny se uskutečnily.His dreams came true.

viď, viďte: Je to pravda, viď?It's true, isn't it?