Hlavní obsah

truly [ˈtruːlɪ]

Vyskytuje se v

true: be true of sb/sthplatit pro koho/co tvrzení ap.

true-blue: true bluezarytý konzervativec

truly: Yours trulys (veškerou) úctou, s pozdravem na konci dopisu

word: be true to one's worddodržet slovo

bug: zool. true bugspolokřídlí řád, ploštice podřád

come: come trueuskutečnit se sen ap.

seal: earless/hair/true sealtuleň

self: my true selfmé pravé já

type: true to typecharakteristický, typický, (jsoucí) podle očekávání

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

that: That's true.To je pravda.

pravý: sb's true selfčí pravé já

moct: It might be true.To by mohla být pravda.

podle: based on true storypodle skutečného příběhu film ap.

pochybovat: I doubt it's true.Pochybuji, že je to pravda.

pravda: It's true.Je to pravda.

s, se: Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) loveS pozdravem v dopise ap.

sen: make one's dream come truesplnit si svůj sen

tvář: the true face of sthpravá tvář čeho

uskutečnit: Make your dreams come true!Uskutečni své sny!

uskutečnit se: His dreams came true.Jeho sny se uskutečnily.

viď, viďte: It's true, isn't it?Je to pravda, viď?

colour: show one's true coloursvybarvit (se), ukázat se v pravém světle povaha, vlastnosti koho