Hlavní obsah

phone call

Vyskytuje se v

call: make a phone callzavolat si telefonem

make: make a phone callzavolat si

telephone: make a (tele)phone callzavolat si

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

vyřídit: make phone callsvyřídit (si) telefonáty

zatelefonovat: make a phone callzatelefonovat si

telefon: There's a phone call for you., You are wanted on the phone.Máš telefon.

zavolat si: I have to make a (tele)phone call.Musím si zavolat.

phone call: make a phone callzavolat si, volat