Hlavní obsah

cash [kæʃ]

Podstatné jméno

  • hotovost, hotové penízeAre you going to pay cash?Budete platit hotově?strapped for cashbez penězcash down, AmE cash on the barrelheadpeníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash machinebankomat, bankovní automat

Vyskytuje se v

register: (cash) registerpokladna v obchodě ap.

clunker: cash for clunkersšrotovné

delivery: cash on deliverydobírka

deposit: cash depositvklad v hotovosti

dispenser: cash dispenserbankomat, peněžní automat

position: ekon. cash positionhotovostní pozice, stav běžného účtu

dobírka: send sth cash on deliveryposlat co na dobírku

hotovost: pay (in) cashplatit v hotovosti

peněžní: cash bookpeněžní deník

peníze: ready money, cashhotové peníze

platba: cash paymentplatba v hotovosti

platit: pay (in) cashplatit hotově

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

příjmový: cash receiptpříjmový (pokladní) doklad k hotovosti

příruční: (petty) cash boxpříruční pokladna

registrační: cash registerregistrační pokladna

vyinkasovat: cash in sthvyinkasovat peníze za co, z čeho z pojistky ap.

karta: Cash or credit (card)?Platíte hotově nebo kartou?

pokladna: pay at the cash deskplatí se u pokladny

výběr: cash withdrawalvýběr hotovosti

výplata: cash paymentvýplata v hotovosti

kráva: o člověku ap. milch cow, výnosný zdroj též cash cowpřen. dojná kráva

cash: strapped for cashbez peněz