Hlavní obsah

placený

Přídavné jméno

  1. (práce ap.) paid(výdělečný též) gainful
  2. (pobírající plat) paid(se stálým platem) salaried(se mzdou) wagedšpatně placenýbadly/poorly paid, (nespravedlivě) underpaid
  3. (za poplatek) paid(za předplatné) subscription(s mýtným) toll

Vyskytuje se v

bezhotovostní: bezhotovostní placenícashless payment, svolením k inkasu direct debit

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

neplacený: neplacené volnounpaid leave

platit: platit hotověpay (in) cash

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

od, ode: placený od hodinypaid by the hour

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

předem: (za)platit předempay in advance

vystěhovat: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for rent arrears

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

bear: nést náklady čeho, (za)platit cobear the cost of sth

carriage: vyplaceně, dopravné placenocarriage paid

evict: vystěhovat koho pro neplacení nájemnéhoevict sb for non-payment of rent

highly: velmi dobře placený, s vysokým platemhighly paid

hold: platit, být platný zákon, smlouva ap.hold good

loophole: vyhnout se placení danífind a tax loophole

pay: platit ve splátkáchpay by instalments

prompt: okamžitá/promptní platba, okamžité (za)placeníprompt payment

recall: (platí) až do odvolání(valid) until recalled

unpaid: neplacené volnounpaid leave

wage: špatně placená zaměstnánílow-wage jobs

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

bill: Platím., Zaplatím. v restauraci ap.BrE The bill please.

cash: Budete platit hotově?Are you going to pay cash?

check: Platím! v restauraci ap.The check please!

count: Tvůj hlas neplatil.Your vote didn't count.

deal: Domluveno!, Platí!It's a deal!

evade: vyhýbat se placení daníevade taxes

go for: Pro tebe to platí taky.The same goes for you.

placený: špatně placenýbadly/poorly paid, nespravedlivě underpaid