Hlavní obsah

hodlat

Nedokonavé sloveso

  • udělat co (mít v úmyslu) intendform. propose(mít cíl) aim(plánovat) plan to do sthCo hodláte dělat?What do you intend to do?

Vyskytuje se v

ready: be ready to do sthprávě se chystat, být připravený, (už už) hodlat udělat co

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

minded: The committee is minded to stop the research.Komise hodlá zastavit výzkum.