Hlavní obsah

hodlat

Nedokonavé sloveso

  • udělat co (mít v úmyslu) intendform. propose(mít cíl) aim(plánovat) plan to do sthCo hodláte dělat?What do you intend to do?

Vyskytuje se v

ready: právě se chystat, být připravený, (už už) hodlat udělat cobe ready to do sth

intend: Co hodláš dělat?What do you intend to do?

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

hodlat: Co hodláte dělat?What do you intend to do?