Hlavní obsah

hospodářský

Vyskytuje se v

komora: obchodní/hospodářská komorachamber of commerce

pokles: hospodářský pokleseconomic recession

růst: ekon. hospodářský růsteconomic growth

animal: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat

assistance: economic assistancehospodářská pomoc

competition: competition laws/authoritieszákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěže

cycle: ekon. business cyclehospodářský cyklus

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

economic: economic growthhospodářský růst

economic: economic war(fare)hospodářská válka

expansion: economic expansionhospodářský rozmach

fair: BrE Office of Fair TradingÚřad na ochranu spotřebitele, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

farm: farm animalshospodářská zvířata

husbandry: animal husbandryživočišná výroba, chov hospodářských zvířat

jobless: jobless recovery(hospodářské) oživení bez pracovních příležitostí s přetrvávající nezaměstnaností

slowdown: economic slowdownhospodářský útlum