Hlavní obsah

agricultural [ˌægrɪˈkʌltʃərəl]

Přídavné jméno

  • související se zemědělstvímzemědělskýagricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba

Vyskytuje se v

agricultural: agricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba