Hlavní obsah

agricultural [ˌægrɪˈkʌltʃərəl]

Přídavné jméno

  • související se zemědělstvímzemědělskýagricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba