Hlavní obsah

agriculture [ˈægrɪˌkʌltʃə]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

collectivization: collectivization of agriculturekolektivizace zemědělství

agrární: Chamber of Agriculture, řidč. Agricultural Chamber, v ČR též Agrarian Chamberagrární komora

agriculture: Ministry of Agricultureministerstvo zemědělství