Hlavní obsah

collectivization [kəˌlektɪvaɪˈzeɪʃən or kəˌlektɪvɪˈzeɪʃən]

Podstatné jméno

  • kolektivizacecollectivization of agriculturekolektivizace zemědělství