Hlavní obsah

collecting [kəˈlektɪŋ]

Vyskytuje se v

collect: collect osf/one's thoughtsvzpamatovat se, sebrat se

collect: call collecttelefonovat na účet volaného

baggage: collect one's baggagevyzvednout si zavazadla

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

collect: práv. collect evidenceshromažďovat důkazy

collect: collect the awardpřevzít cenu oceněná osoba ap.

collect: collect callhovor na účet volaného

work: collected workssebraná díla

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

mýto: vybírat mýtocollect tolls

odběr: odběr (krve)taking of blood, collecting blood samples, řidč. blood draw

odebrat: med. odebrat krev komucollect blood samples from sb

pošta: vybrat (si) poštucollect the mail

schránka: vybrat schránkucollect the mail

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

účet: volat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

sbírat: sbírat známkycollect stamps

spis: sebrané spisy kohocomplete/collected works of sb

vyzvednout: vyzvednout si zavazadlacollect one's luggage