Hlavní obsah

collectivization [kəˌlektɪvɪˈzeɪʃən also BrE -vaɪ-]

Podstatné jméno

  • kolektivizacecollectivization of agriculturekolektivizace zemědělství

Vyskytuje se v

collectivization: collectivization of agriculturekolektivizace zemědělství