Hlavní obsah

agricultural [ˌægrɪˈkʌltʃərəl]

Přídavné jméno

  • související se zemědělstvímzemědělskýagricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba

Vyskytuje se v

agrární: Chamber of Agriculture, řidč. Agricultural Chamber, v ČR též Agrarian Chamberagrární komora

družstvo: agricultural/farmers' cooperative, hl. socialistické collective/cooperative farmzemědělské družstvo

výroba: industrial/agricultural productionprůmyslová/zemědělská výroba

agricultural: agricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba