Hlavní obsah

farm [fɑːm]

Podstatné jméno

  1. farma, statek, hospodářstvífarm animalshospodářská zvířatafarm roadpolní cesta, hovor. polňačka
  2. farm (team) sport.záložní tým pro prvoligové mužstvo - v hokeji, baseballu

Vyskytuje se v

farm: záložní tým pro prvoligové mužstvo - v hokeji, baseballufarm (team)

farm out: svěřit koho do péče komu pěstounovi ap.farm sb out to sb

arable: rostlinná výroba, polní hospodářstvízeměd. arable farming

battery: velkochov drůbeže v klecíchbattery farming

cattle: chov dobytkacattle farming

co-operative: zemědělské družstvocooperative farm

crop: rostlinná výrobacrop farming

dairy: mléčná farmazeměd. dairy farm

farming: živočišná výrobaanimal/livestock farming

organic: ekologické zemědělství, biozemědělstvíorganic farming

oyster: chov ústřicoyster farming

puppy: množírna (psů)puppy mill/farm

sheep: chov ovcísheep farming

stock: dobytkářská farma, farma pro živočišnou výrobustock farm

subsistence: samozásobitelské zemědělství/hospodařenísubsistence farming

tree: dřevařská farmatree farm

družstvo: zemědělské družstvoagricultural/farmers' cooperative, hl. socialistické collective/cooperative farm

chov: chov dobytkacattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandry

statek: státní statekstate farm

živočišný: živočišná výrobaanimal husbandry/farming, dobytka (live)stock farming, obor, předmět animal science

obhospodařovat: Obhospodařuje 200 akrů.He farms 200 acres.

stáj: chovná stáj hřebčínstud (farm)