Hlavní obsah

boo [buː]

Sloveso

Podstatné jméno

Citoslovce

  • baf při vylekání někohoshout boo at sb(vy)bafnout na koho

Vyskytuje se v

vypískat: Vypískali ho.He was booed off the stage.