Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) sentence(v souvětí) clauseling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clauseling. oznamovací/tázací/rozkazovací/zvolací větadeclarative/interrogative/imperative/exclamatory sentence
  2. (úsek skladby ap.) hud. movement
  3. odb.(poučka) theoremodb.(v trigonometrii též) law, formulamat. Pythagorova větaPythagoras' theorem

Vyskytuje se v

hlavní: main clauseling. hlavní věta

jednoduchý: simple sentenceling. věta jednoduchá

kosinový: law of cosineskosinová věta

oznamovací: declarative sentenceling. oznamovací věta

přípustkový: concessive clausevěta přípustková

příslovečný: adverb clausepříslovečná věta

Pythagoras: Pythagorean/Pythagoras' theoremvěta Pythagorova

tázací: interrogative mood/sentenceling. tázací způsob/věta

účelový: final clause, clause of purposevěta účelová

vedlejší: subordinate clauseling. vedlejší věta

vztažný: relative clauseling. vztažná věta

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

vynechat: You left this sentence out.Tuhle větu jsi vynechal.

causal: ling. causal clausevěta příčinná

complement: complement clausedoplňková věta

conditional: conditional clausepodmínková věta

co-ordinate: ling. coordinate clausesouřadná věta

cosine: law of cosineskosinová věta

incomplete: ling. incomplete sentenceneúplná věta

object: object clauseling. věta předmětná

relative: relative clausevztažná věta

sine: law of sinesinová věta

tangent: law of tangentstangentová věta

věta: main/subordinate clauseling. hlavní/vedlejší věta