Hlavní obsah

vedlejší

Vyskytuje se v

kolej: siding, i přen. sidetrack, výhybná spur trackvedlejší kolej

příjem: supplementary/additional/extra incomevedlejší/doplňkový příjem

role: supporting rolevedlejší role

studovat: major/minor in sthstudovat co jako hlavní/vedlejší obor

účinek: side effectsvedlejší účinky

věta: main/subordinate clauseling. hlavní/vedlejší věta

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

zaměstnání: sideline, secondary occupationvedlejší zaměstnání

ulice: side streetpostranní/vedlejší ulice

vyvolat: produce side effectsvyvolat vedlejší účinky

issue: side issuevedlejší věc

lateral: lateral pipelinevedlejší potrubí

opposite: play opposite sbhrát ve vedlejší roli s kým, sekundovat ve vedlejší roli komu

profession: secondary professionvedlejší povolání

secondary: secondary employmentvedlejší pracovní poměr

shoulder: shoulder season/periodvedlejší sezona

supplemental: supplemental incomevedlejší příjmy

supporting: supporting rolevedlejší role

vedlejší: side effectsvedlejší účinky