Hlavní obsah

supporting [səˈpɔːtɪŋ]

Vyskytuje se v

support: support (act)předkapela, předzpěvák, předskokan na koncertě ap.

air: air-supportednafukovací hala ap.

cast: supporting castherci ve vedlejších rolích

film: supporting filmpředfilm, doprovodný film k hlavnímu

lend: lend support to sbpodpořit koho

life support: be on life supportbýt na přístrojích pacient

life support: be taken off life supportbýt odpojen od přístrojů pacient ap.

lumbar: lumbar supportopora bederní páteře, bederní pás

massive: massive supportsilná podpora názoru ap.

role: supporting rolevedlejší role

spousal: AmE spousal supportvýživné (placené) manželce

support: support osfživit se sám prací ap.

support: in support of sthna podporu, pro podpoření čeho

support: give support to sbpodpořit koho, poskytnout podporu komu

support: means of supportprostředky k živobytí

tacit: tacit supporttichá podpora

herself: She is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).

nosný: nosný rámsupporting frame

obživa: poskytovat/obstarávat komu obživuprovide for sb, support sb

opora: být komu oporoube a support to sb

podpěrný: stav. podpěrná zeďsupporting wall

podpora: technická podporatechnical support

podpora: na podporu čehoin aid/support of sth, for the support of sb

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

podpůrný: voj. podpůrná palbasupporting fire

podpůrný: práv. podpůrný důkazsupporting evidence

role: vedlejší rolesupporting role

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

vedlejší: vedlejší rolesupporting role

fandit: Fandí Realu Madrid.He supports Real Madrid.

podepřít: podepřít si hlavu (rukou)support one's head (with one's hand)

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

zastání: mít zastání u kohohave sb's support