Hlavní obsah

tear [tɪə]

Podstatné jméno

  1. slzashed tearsronit slzy, plakattear bombbomba se slzným plynem
  2. tears pláč, brekotburst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláčbe near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláčibe in tearsplakat, brečetwithout tearssnadný, bezbolestný

Slovesopt tore, pp torn

  1. sth roztrhnout (se), (roz)trhat (se), protrhnout (se) coPozor jiná výslovnost než teartear sth to piecesroztrhat co na kousky dopis ap., přen. roznést co na kopytech tvrdě zkritizovattear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku
  2. sth rozervat, rozdrásat, rozedrat kůži
  3. natrhnout si sval, zpřetrhat si vazy
  4. sth from sth utrhnout, vyrvat, urvat co odkud ze zdi ap.tear one's hairrvát si vlasy
  5. at sth rvát, škubat za co snažit se roztrhat
  6. swh vtrhnout, (v)řítit se, vrazit kamShe tore into the room.Vtrhla do místnosti.
  7. be torn by sth být rozvrácen čím země válkou ap.

Vyskytuje se v

shed: ronit slzyshed tears

shred: roztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikoutear sb/sth to shreds

strip: seřvat, sprdnout, sjet kohotear a strip off sb, tear sb off a strip

tear: pláč, brekottears

tear: by sth být rozvrácen čím země válkou ap.be torn

tear apart: zdrtit koho, rvát srdce komutear sb apart

tear away: from sth odtrhnout, odloučit koho/co od čehotear sb/sth away

apart: roztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.tear sth apart

asunder: roztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusytear sth asunder

close: mít slzy na krajíčkube close to tears

duct: slzný kanálek, slzovodanat. tear duct

gas: slzný plyntear gas

joy: slzy štěstí/radostitears of joy

ligament: přetržené vazytorn ligaments

tear down: nahlodat/podrýt čí (dobrou) pověsttear down sb's reputation

teardrop: (ve) tvaru kapkytear-drop shaped

war: válkou zničenýwar-torn, war-worn

half: Roztrhl to vejpůl.He tore it in half.

tattered: na cimprcamprtattered and torn

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

pláč: propuknout v pláčburst into tears

plyn: slzný plyntear gas

propuknout: propuknout v pláčburst into tears

roztrhnout: roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth

slzný: slzný plyntear gas

vaz: natažené/přetržené vazystrained/torn ligaments

cucek: roztrhat co na cuckytear sth (in)to shreds

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

rvát: rvát co na kusytear sth into pieces

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

trhat: Netrhej tu obálku.Don't tear the envelope.

urvat: Urval mi rukáv.He tore off my sleeve.

zadržet: zadržet slzyhold back one's tears

kapka: hovor. dát komu kapky seřvattear a strip of sb, BrE give sb a ticking off

roznést: roznést koho/co na kopytechporazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears/to death/stiff