Hlavní obsah

tearing [ˈteərɪŋ]

Vyskytuje se v

bore: bore sb to tears/to death/stiffnudit koho k smrti

shed: shed tearsronit slzy

shred: tear sb/sth to shredsroztrhat na cucky, přen. ztrhat, rozcupovat koho/co kritikou

strip: tear a strip off sb, tear sb off a stripseřvat, sprdnout, sjet koho

tear: tearspláč, brekot

tear: be tornby sth být rozvrácen čím země válkou ap.

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

tear away: tear sb/sth awayfrom sth odtrhnout, odloučit koho/co od čeho

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

duct: anat. tear ductslzný kanálek, slzovod

gas: tear gasslzný plyn

joy: tears of joyslzy štěstí/radosti

ligament: torn ligamentspřetržené vazy

tear: tear bombbomba se slzným plynem

tear: burst into tearsrozbrečet se, propuknout v pláč

tear: be near to tearsmít na (slzy) krajíčku, být blízko pláči

tear: be in tearsplakat, brečet

tear: without tearssnadný, bezbolestný

tear: tear sth to piecesroztrhat co na kousky dopis ap., přen. roznést co na kopytech tvrdě zkritizovat

tear: tear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tear: go on a tearjít na flám

tear away: tear osf away from sthodtrhnout se, odloučit se, odpoutat se od čeho nerad ap.

tear down: tear down sb's reputationnahlodat/podrýt čí (dobrou) pověst

teardrop: tear-drop shaped(ve) tvaru kapky

war: war-torn, war-wornválkou zničený

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.

tear: shed tearsronit slzy, plakat

tear: She tore into the room.Vtrhla do místnosti.

tattered: tattered and tornna cimprcampr

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

odpoutat: odpoutat zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

pláč: propuknout v pláčburst into tears

plyn: slzný plyntear gas

propuknout: propuknout v pláčburst into tears

roztrhnout: roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth

slzný: slzný plyntear gas

vaz: natažené/přetržené vazystrained/torn ligaments

cucek: roztrhat co na cuckytear sth (in)to shreds

odtrhnout: odtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth

rvát: rvát co na kusytear sth into pieces

téct: Po tvářích mu tekly slzy.Tears were running down his cheeks.

trhat: Netrhej tu obálku.Don't tear the envelope.

urvat: Urval mi rukáv.He tore off my sleeve.

zadržet: zadržet slzyhold back one's tears

kapka: hovor. dát komu kapky seřvattear a strip of sb, BrE give sb a ticking off

roznést: roznést koho/co na kopytechporazit ap. make mincemeat (out) of sb, kritikou tear sb/sth to shreds

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast