Hlavní obsah

roztrhnout

Dokonavé sloveso

  1. (papír ap.) co tear sth(a otevřít) tear/(prudce) rip sth open(rozpárat) rip sth
  2. (rozdělit na části) co tear sth (in two)
  3. (poškodit trhnutím)roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth
  4. (rozbít) co break(potrubí ap.) burst(nádrž ap.) rupture sth

Vyskytuje se v

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

asunder: tear sth asunderroztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusy

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

rip: rip openroztrhnout, rozpárat obálku, tašku ap.

tear: tear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku

half: He tore it in half.Roztrhl to vejpůl.