Hlavní obsah

roztrhnout

Dokonavé sloveso

  1. (papír ap.) co tear sth(a otevřít) tear/(prudce) rip sth open(rozpárat) rip sth
  2. (rozdělit na části) co tear sth (in two)
  3. (poškodit trhnutím)roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth
  4. (rozbít) co break(potrubí ap.) burst(nádrž ap.) rupture sth

Vyskytuje se v

apart: roztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.tear sth apart

asunder: roztrhnout co ve dví, roztrhat co na kusytear sth asunder

open: roztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřítrip/pry/cut open

rip: roztrhnout, rozpárat obálku, tašku ap.rip open

tear: roztrhnout tak otevřít, např. obálkutear sth open

half: Roztrhl to vejpůl.He tore it in half.

roztrhnout: roztrhnout si co oblečenítear/rip one's sth