Hlavní obsah

zatrhnout

Dokonavé sloveso

  1. (v seznamu ap.) co mark off(fajfkou) tick off(podtrhnutím) underline sth
  2. expr.(zakázat) komu co forbid sb sthexpr.(učinit přítrž) put a stop/an end to sth, put a check on sthexpr.(přísně zakročit proti) co crack down on sth
  3. zatrhnout (si) co (kůži ap.) tear sth, co o cozatrhnout (si) (látku ap.) snag sth on sthzatrhnout (si) (rozštěpit) split sthZatrhla si nehet.She got a hangnail.