Hlavní obsah

týdně

Příslovce

  • weekly(s určitým počtem opakování) ... a week(na týden) per weekpětkrát týdněfive times a week

Vyskytuje se v

dvakrát: dvakrát týdnětwice a week

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

bout: jedno nárazové cvičení týdněone bout of exercise a week

weekly: nájemce platící nájem týdněweekly tenant

time: třikrát týdněthree times a week

week: jednou týdněonce a week

týdně: pětkrát týdněfive times a week