Hlavní obsah

attachment [əˈtætʃmənt]

Vyskytuje se v

přirůst: kdo/co komu přirostl(o) k srdcisb took a liking to sb/sth, grew fond of sth/sb, citově sb developed an attachment to sb

attachment: upnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citověform an attachment to sb