Hlavní obsah

story [ˈstɔːrɪ]

Podstatné jméno

  1. But that's another story. hovor.Ale to sem nepatří.
  2. to cut a long story short abych to zkrátil při vyprávění
  3. that's a different story to je něco jiného

Vyskytuje se v

story: Ale to už sem nepatří.But that's another story.

bedtime: pohádka na dobrou nocbedtime story

crime: detektivka, kriminální příběhcrime story

detective: detektivní příběh, hovor. detektivkadetective story

develop: průběžně sledovaná událost průběžné zpravodajstvídeveloping story

hard luck: dojemná historka hrající na city, s cílem něco získathard-luck story

long: (krátká) novelalong-short story

shock horror: hrůzostrašná historkashock horror story

storey: jednopodlažní, hovor. nesprávně jednopatrovýsingle-storey

suspense: napínavý příběhstory of suspense

top: hlavní zprávy ve zpravodajství ap.top stories

repertoire: jeho zásoba zábavných historekhis repertoire of funny stories

short story: abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.to cut a short story shorter ...

dějový: dějová liniestory line

linie: dějová linie dramatu ap.story(line), plot(line), zast. hry ap. fable

podařený: podařená historka zábavnáamusing story

pohádka: pohádka na dobrou nocbedtime story

rámcový: rámcová povídkaframe story

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

podle: podle skutečného příběhu film ap.based on true story

povídání: To je na delší/dlouhé povídání.It's a long story.

příběh: vyprávět příběhtell/narrate a story

veselý: veselá historkafunny story

vtipný: vtipná historkafunny/humorous story/anecdote

vyšší: ve vyšších patrechin the upper floors/storeys

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

šplouchat, šplíchat: Šplouchá mu na maják.He has a screw loose/lost his marbles., He is strange in the head/off his trolley/wrong in the upper storey.