Hlavní obsah

scare story

Podstatné jméno

  • šíření nadnesených informací s cílem vylekat či poděsit posluchačenepodložené strašení (lidí)