Hlavní obsah

superior [suːˈpɪərɪə]

Vyskytuje se v

immediate: přímý nadřízenýimmediate superior

superior: v početní přesile/převazenumerically superior, superior in numbers

početní: početní převahasuperior numbers, numerical superiority

představená: matka představenáMother Superior

převaha: být v (početní) převazebe superior/have superiority in numbers, outnumber sb

nad, nade: být nad kým pozicíbe superior to sb, be above sb

vyšší: vyšší mocsuperior power, práv. force majeure