Hlavní obsah

attend [əˈtend]

Sloveso

  1. sth (z)účastnit se čeho, být přítomen kde, na čem
  2. sth navštěvovat co, chodit (do), docházet kam pravidelně - o škole ap.We attend the same school.Chodíme do stejné školy.well attendedhojně navštěvovaný, s hojnou/početnou účastípoorly attendedmálo navštěvovaný, se slabou účastí přednáška ap.
  3. attend to sb/sth (po)starat se, pečovat o koho/co, vyřídit co, věnovat se komu/čemu, sloužitattend to the needs of sbzajistit potřeby kohoattending physicianošetřující lékař
  4. dávat pozor, věnovat pozornost, naslouchat

Vyskytuje se v

audition: attend auditionschodit na konkurzy herec ap.