Hlavní obsah

stará

Vyskytuje se v

mládenec: starý mládenecneženatý muž bachelor

panna: stará pannaosamělá žena old maid, spinster

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

dělat: dělat koho staršímmake sb look older, trápení, oblečení ap. též hovor. put years on sb

chlípník: starý chlípníkdirty old man

jak: Jak starý je?How old is he?

její: její starý přítelan old friend of hers

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

krám: staré krámy(old) junk, dávané na charitu ap. BrE jumble, AmE rummage

mnohem: Je mnohem starší.He's much older., He's a lot older.

: Stará se o ně.He looks after them.

o: o dva roky staršítwo years older

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

láska: stará/bývalá láskaold flame

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

písnička: To je stará písnička.It's the same old story.

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

bag: old bagstará škatule

bastard: poor bastardchudák stará

bat: slang. old batstará ochechule/megera/baba

beggar: poor beggarchudák stará

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

citizen: senior citizensstarší (spolu)občané důchodci

concerned: be concerned with sthzabývat se čím, starat se o co, mít na starosti co

elderly: elderly couplestarší pár

lag: old lagrecidivista, starý kriminálník

maid: hanl. old maidstará panna

old: old bachelorstarý mládenec

old: old maidstará panna

old: hovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera

preoccupied: be preoccupied with sthzabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o co

protective: be protective towards sbochraňovat koho, starat se, pečovat o koho úzkostlivě

Rome: ancient Romestarý Řím

shift: hovor. shift for osfstarat se sám o sebe, být odkázán sám na sebe

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

old: five years older thano pět let starší než

ought: You ought to take care of her.Měl by ses o ni starat.

tend: Old cars tend to be noisy.Stará auta jsou často hlučná.

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.