Hlavní obsah

mnohem

Vyskytuje se v

hůř: even/much worseještě/mnohem hůř

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

méně: much less/o počitatelných fewermnohem méně

víc: much moremnohem víc

drahý: (much) more expensive(mnohem) dražší

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

menší: He is much shorter than me.On je mnohem menší než já.

složitý: much more complicatedmnohem složitější

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

mnohem: He's much older.Je mnohem starší.