Hlavní obsah

within [wɪˈðɪn]

Vyskytuje se v

right: be within one's rights to do sthmít plné právo udělat co

sight: (with)in sight of sthna dohled od čeho, v dohledu, viditelný

spit: within spitting distanceco by kamenem dohodil

strike: within striking distancena dosah, blízko, nedaleko

whisker: by/within a whisker (of)jen tak tak, (jen) o chlup/chloupek/fous/kousíček

arm: within arms reachna dosah ruky

call: within callna dosah na zavolání ap., na doslech, v doslechu

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

confine: within the confines of sthna ploše, uvnitř hranic oblasti ap., přen. v mezích čeho

earshot: within earshotna doslech, v doslechu

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu, málem/téměř udělat co hl. co mohlo mít špatné důsledky

hearing: (with)in sb's hearingna doslech, v doslechu koho

inch: within an inch of sthkousek od čeho, těsně vedle čeho

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

purview: within/beyond the purview of sb/sthv rámci/mimo rámec působnosti koho/čeho

reach: within (easy) reachna dosah, (snadno) dosažitelný, lehce dostupný pozicí či cenou

scope: within/beyond sb's scopev rámci/mimo rámec kompetence/možností koho

sound: within sound of sthv doslechu čeho

walking: within walking distancev docházkové vzdálenosti

within: from withinzevnitř

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

dohled: (with)in viewna dohled

docházkový: within walking distancev docházkové vzdálenosti

dosah: within (easy) reach(snadno) na dosah

doslech: be within earshotbýt na doslech

dostřel: be within firing range of sbbýt na dostřel koho

horizont: within a period of (next) sthv horizontu čeho časově

kompetence: lie/fall within sb's authoritybýt v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetence

pravomoc: be within sb's authoritybýt v čí pravomoci

rámec: within sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sthv rámci čeho

rozsah: zahrnující encompassing sth, objem ap. in the extent of, v rámci within sth, se pohybující ap. ranging from sth to sthv rozsahu čeho

ruka: within arm's reachna dosah ruky

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

do: It will be done within five days.Bude to hotovo do pěti dní.

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

moc: It's not within my power.To není v mé moci.

rozmezí: během during, in the span of, před uplynutím doby within sthv rozmezí čeho

stačit: He came within an ace of winning., He was close to winning.Stačilo málo, a byl by vyhrál.

dohodit: within a stone's throw, (with)in spitting distanceco by kamenem dohodil

chlup: by a hair, by a whisker, těsně within an aceo chlup

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

grasp: be within sb's graspbýt na dosah řešení ap.