Hlavní obsah

shaven [ˈʃeɪvən]

Vyskytuje se v

close: únik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.close shave/thing/call

shave: odříznout, sříznout tenký plátek ap.shave off

foam: pěna na holeníshaving foam

have: oholit sehave a shave

lotion: voda po holeníafter-shave lotion

shaven: s oholenou hlavoushaven-headed

holení: pěna na holeníshaving foam

holit: holit seshave, be shaving

oholit: oholit seshave osf, have a shave

pěna: pěna na holeníshaving foam

štětka: štětka na holeníshaving brush

tříšť: ledová tříšťdrcený led crushed ice, ochucená pochutina shave(d) ice, na hladině brash-ice, na moři drift ice, proudící krystalky frazil

dohola: ostříhat koho doholashave sb's head (clean)

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněIt was a close shave.

vous: To bylo o fous! vyváznutí ap.That was a close shave!

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.